Pita Steakhouse

PITA STEAKHOUSE

Homemade Taste and Bistro by Pingplalee

พิตตา สเต็กเฮาส์ กาญจนบุรี 

ร้านอาหารสเต็กกาญจนบุรี ในสไตล์บิสโทร (Bistro)

บริการสเต็ก พาสต้า ซุป สลัดโฮมเมด

ที่ ปิงปาลีย์ รีสอร์ท กาญจนบุรี

โทร. 0875492744

เวลา 17.00 - 20.00 น.

PITA STEAKHOUSE MENU >>>

CONNECT TO US

พิตตา สเต็กเฮาส์ กาญจนบุรี

พิตตา สเต็ก เบอร์เกอร์ กาญจนบุรี 

"รายการอาหารในแต่ละวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

www.pingplalee.com 

Visitors: 23,511